Aşağı Atuc kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Atuc kəndi

Telefon: 334-00-16

Aşağı Tüləkəran kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Tüləkəran

M.Ağayev adına Yenikənd kənd tam orta məktəb

Ünvan: Yenikənd kəndi

R.Cəbrayılov adına Təngəaltı kənd tam orta məktəb

Ünvan: Təngəaltı

Telefon: 334-36-47

İ.Hümmətov adına Vladimirovka kənd tam orta məktəb

Ünvan: Vladimirovka kəndi

Telefon: 333-48-13

F.Həmzəyev adına Digah kənd tam orta məktəb

Ünvan: Digah kəndi

Telefon: 334-86-17

N.Dadaşov adına Aşağı Xuc kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aşağı Xuc kəndi

O.Məmmədov adına II Nügədi kənd 1 №-li tam orta məktəb

Ünvan: II Nügədi kəndi

Telefon: 334-70-29

A.Babayev adına Susay kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Susay kəndi

Möhüc kənd tam orta məktəb

Ünvan: Möhüc kəndi

Hacıqayıb kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hacıqayıb kəndi

F.Mustafayev adına Kələnov kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kələnov kəndi

Telefon: 334-49-53

N.Rzayev adına Əsparəsti kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Əsparəsti kəndi

Telefon: 334-49-45

R.Mütəllimov adına Bağbanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Bağbanlı kəndi

Ə.Vəliyev adına Rustov kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Rustov kəndi

Telefon: 334-24-43