Z.Kərimov adına I Nügədi kənd 1 №-li tam orta məktəbi

Ünvan: I Nügədi kəndi

Telefon: 334-22-03

N.Əliyarov adına Qəcər-Zeyid kənd tam orta məktəbi

Ünvan: əcər-Zeyid kəndi

N.Dadaşov adına İspik kənd tam orta məktəbi

Ünvan: İspik kəndi

A.Əliyev adına Əliməmmədoba kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Əliməmmədoba kəndi

T.Şahbazov adına Xaltan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Xaltan kəndi

Telefon: 333-40-75

A.Aslanov adına Qonaqkənd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qonaqkənd kəndi

Telefon: 333-37-20

V.Məmmədsalahov adına Cimi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Cimi kəndi

Telefon: 333-37-07

II Nügədi kənd 3 №-li tam orta məktəbi

Ünvan: II Nügədi kəndi

Dağlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Dağlı kəndi

Püstəqasım kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Püstəqasım kəndi

E.Məmmədov adına Səbətlər kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Səbətlər kəndi

E.Bayramov adına Alpan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Alpan kəndi

Telefon: 334-81-97

Qaraçay kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qaraçay kəndi

B.Şıxəmirov adına Zərdabi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdabi qəsəbəsi

Telefon: 334-41-89

II Nügədi kənd 2 №-li tam orta məktəbi

Ünvan: II Nügədi kəndi

Telefon: 334-70-65