D.İsmayılov adına Çiçi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Çiçi kəndi

Telefon: 334-64-62

C.Bayramov adına Zərqava kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərqava kəndi

Telefon: 334-47-22

Qırmızı qəsəbə 2 №-li ümumi otra məktəbi

Ünvan: Qırmızı qəsəbə

Telefon: 335-28-64

I Nügədi kənd 2 №-li ümumi orta məktəbi

Ünvan: I Nügədi kəndi

Telefon: 334-13-54

T.Abdullayev adına Küpçalqışlaq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Küpçalqışlaq kəndi

Çartəpə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Çartəpə kəndi

Z.Əhmədov adına Bərqov kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Bərqov kəndi

İ.İbadullayev adına Məckə-Xacə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Məckə-Xacə kəndi

Telefon: 334-24-02

M.Nağıyev adına Xaroşa kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xaroşa kəndi

M.Teymurxanlı adına İsnov kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: İsnov kəndi

Qıraqlı-Cəkli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qıraqlı-Cəkli kəndi

Ə.Nöhbalayev Söhüb kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Shüb kəndi

Telefon: 334-93-59

R.Mançarov adına Əlik kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Əlik kəndi

Telefon: 333-92-21

Muçu kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Muçu kəndi

Çarxaçu kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Çarxaçu kəndi