Y.Əliyeva adına Kürkün kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Kürkün kəndi

Telefon: 334-83-28

Suxtəkələ kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Suxtəkələ kəndi

Telefon: 333-30-72

Davidoba kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Davidoba kəndi

Tülər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Tülər kəndi

Gültəpə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Gültəpə kəndi

Telefon: 335-40-51

Qımılqışlaq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qımılqışlaq kəndi

Qımılqazma kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qımılqazma kəndi

Telefon: 334-37-50

Gədik kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Gədik kəndi

Yerfi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Yerfi kəndi

Telefon: 334-95-40

Qalaxudat kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qalaxudat kəndi

Mirzəqışlaq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Mirzəqışlaq kəndi

E.Qeybullayev adına Küçeyi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Küçeyi kəndi

Zıxır kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zıxır kəndi

F.Məmmədquluyev adına Növdün kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Növdün kəndi

Xanagah kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Xanagah kəndi

Telefon: 334-24-61