Üçgün kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Üçgün kəndi

A.Babayev adına Rük kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Rük kəndi

F.Bayramov adına Qarxun kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qarxun kəndi

Telefon: 334-93-12

D.Cavadov adına Qələdüz kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qələdüz kəndi

Telefon: 335-19-06

Ördüc kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ördüc kəndi

Gümür-Dəhnə kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Gümür-Dəhnə kəndi

Susayqışlaq kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Susayqışlaq kəndi

Telefon: 335-67-72

K.Pənahov adına Dəlləkli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Dəlləkli kəndi

B.Sultanov adına Ağbil kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ağbil kəndi

Q.Nuriyev adına Dərk kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Dərk kəndi

Telefon: 334-95-74

Küsnətqazma kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Küsnətqazma kəndi

Qırız kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qırız kəndi

Zeyid kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zeyid kəndi

Telefon: 334-94-13

Güləzi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Yuxarı Güləzi kəndi

M.Cəfərov adına Nütəh kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Nütəh kəndi