Qalib Əliyev adına Buduq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Buduq kəndi

Çağacıq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Çağacıq kəndi

Telefon: 333-44-34

Ərməkiqışlaq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ərməkiqışlaq kəndi

Talabı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Talabı kəndi

Abdullaoba kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Abdullaoba kəndi

Künxırt kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Künxırt kəndi

Almasqazma kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Almasqazma kəndi

Girdəh kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Girdəh kəndi

Mirzəməmməd kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Mirzəməmməd kəndi

Gərəy kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Gərəy kəndi

Cək kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Cək kəndi

Telefon: 335-29-42

Haput kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Haput kəndi

Yalavanc kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Yalavanc kəndi

Qırız-Dəhnə kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qırız-Dəhnə kəndi

Raziyələr kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Raziyələr kəndi