Alıc kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Alıc kəndi

Qaravulüstü kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qaravulüstü kəndi

Bağçəli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Bağçəli kəndi

Əski-İqriq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Əski-İqriq kəndi

Kardaş kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Kardaş kəndi

Bostankeş kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Bostankeş kəndi

Xaspolad kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Xaspolad kəndi

Küsnət kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Küsnət kəndi

Qarapanlı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qarapanlı kəndi

Xaşı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Xaşı kəndi

Uzunmeşə kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Uzunmeşə kəndi

Xırt kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Xırt kəndi

M.Paşayev adına Küpçal kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Küpçal kəndi