Rayonumuzda Xalq Maarif Şöbəsi XX əsrin əvvəllərindən fəaliyyətə başlamışdır. 1920-ci ildən sonra Xalq Maarif Şöbəsinin 31 nəfər müdiri olmuş, onların arasında Mehdixan Vəkilov (Səməd Vurğunun qardaşı) da olmuşdur.

1992-ci ildə Quba rayon Xalq Maarif Şöbəsinin adı dəyişdirilərək, Quba rayon Təhsil Şöbəsi adlandırılmışdır.

1995-1996-cı illərdə rayonumuzda 146 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 53 orta, 51 əsas və 42 ibtidai fəaliyyət göstərib. Həmin məktəblərdə 3500 nəfər müəllim işləyirdi.

Hal-hazırda Rayon Təhsil Şöbəsinin tabeliyində 135 məktəb, o cümlədən 70 tam orta, 39 ümumi orta, 26 ibtidai məktəb və 2 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.