Bəhruz Ağaverdiyev adına Qusar şəhər 1 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, H. Əliyev prospekti 119

Telefon: 0233852254

Elxan Güləliyev adına şəhər 2 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, L. Əhməd küçəsi 6

Telefon: 0233852782

Nemət Məmmədəliyev adına şəhər 3 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri,Asəf Mehman küçəsi 57

Telefon: 0233852375

Şəhər 4 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, B. Ağaverdiyev 19

Telefon: 0233855733

İmran Hacıyev adına çəhər 5 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, C. Cabbarlı 13

Telefon: 0233851005

Tofik İsmayılov adına şəhər 6 saylı tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar şəhəri, H. Əliyev prospekti 172

Telefon: 0233853649

Əniğ kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Əniğ kəndi

Telefon: 0233896244

Urva kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Urva kəndi

Telefon: 0233895530

Sudur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Sudur kəndi

Qənərçay kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Qənərçay kəndi

Düztahir kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Düztahir kəndi

Telefon: 0233873218

Mehman Abdullayev adına Əcəxur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Əcəxur kəndi

Telefon: 0233871368

Aydın Ərzimanov adına Mucuq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Mucuq kəndi

Telefon: 0233872231

Həzrə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Həzrə kəndi

Telefon: 0233871381

Piral kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qusar rayonu, Piral kəndi

Telefon: 0233861237